Innboforsikring

For å finne billigste innboforsikring bør du få tilbud fra flere som du kan sammenligne. Sjekk først og fremst vilkår. Når du har funnet en dekning du er fornøyd med kan du sjekke pris.

Finn den beste innboforsikring

Det er store prisforskjeller mellom de ulike forsikringsselskapene. For å finne en billig innboforsikring er det derfor viktig at du først sammenligner flere tilbud.

Billig innboforsikring

Noen forsikring er det helt nødvendig å ha. Uten dem vil man risikere en stor økonomisk konsekvens om et uhell skulle oppstå. Innboforsikring er en av de forsikringene alle må ha. Generelt sett er det store prisforskjeller mellom forsikringsselskapene også på innboforsikring. Ofte kan vilkårene være omtrentlig like, men prisen sprike enormt. Det understreker viktigheten av å sammenligne flere før du finner billigste innboforsikring.

Hvem har behov for innboforsikring?

Alle hjem har behov for en innboforsikring, uavhengig om du bor i hus eller leilighet, eller om du eier eller leier boligen. Alle personene som bor på adressen vil være dekket av innboforsikringen, så sant de har samme folkeregistrerte adresse.

Billig innboforsikring

Fant du ikke det du lette etter? Se andre relevante sider her:

Billig elbil-forsikring

Finn ut hvor mye du må betale i bilforsikring

Billig snøscooterforsikring

Finn den billigste snøscooterforsikring

Beste husforsikring

Finn den beste husforsikring til ditt behov

Billig innboforsikring

Et uhell kan skje når man minst ser det komme. Det er derfor viktig at du har de viktigste forsikringene på plass om uhellet skulle være ute. En av de viktigste forsikringene du kan ha er en god innboforsikring. Innboforsikringen beskytter verdiene du har i ditt hjem. Eier du din egen bolig, vil det være nødvendig at du kjøper en husforsikring i tillegg til innboforsikringen. 

En innboforsikring er noe så og si alle vil ha behov for, enten man bor i hus eller leilighet, for uten innboforsikring kan du risikere store økonomiske konsekvenser. Regningene kan fort komme på over en million kroner om det skulle oppstå for eksempel en vann- eller brannskade. Har du en innboforsikring vil denne dekke skade på innbo og løsøre ved brann, tyveri, vann- og naturskade.

Hva dekker en innboforsikring?

Det er mange som tror at innboforsikringen dekker alle mulige slags skader, men slik er det ikke i realiteten. I utgangspunktet dekker innboforsikringen fysiske skader på ting som er forårsaket av brann, lynnedslag/elektrisk fenomen, vann/annen væske, tyveri og skadeverk. De ulike forsikringsselskapene har imidlertid flere unntak i forsikringsvilkårene. I forsikringsvilkårene vil du finne detaljerte regler for hva som blir dekket og hva som ikke blir dekket. Det er derfor viktig at du tar deg tid til å lese forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene, for dette vil variere fra selskap til selskap. Forsikringsselskapene lister opp sikkerhetsforskrifter i vilkårene sine, disse er det viktig å merke seg. Sikkerhetsforskrifter er påbud forsikringsselskapene har tatt inn i vilkårene og du må sørge for bestemte sikringstiltak for at innboforsikringen skal ha full gyldighet. Et eksempel på sikringstiltak er at vinduer og dører skal være forsvarlig lukket, sykkelen din skal være låst og du må ha godkjent brannslukkingsutstyr og røykvarsler. Du kan risikere at erstatningen reduseres eller faller bort om det skulle skje en skade og denne sies å ha sammenheng med brudd på en sikkerhetsforskrift. I utgangspunktet er erstatningsansvar som du pådrar deg som privatperson, dekket av ansvarsdelen på innboforsikringen din. Imidlertid, finnes det også unntak her, så det er viktig at du sjekker forsikringsvilkårene nøye.

Hva er innbo og løsøre?

Mange kan synes at begrepene innbo og løsøre er forvirrende og usikre på hva begrepene faktisk innebærer. Kort sagt, er innbo og løsøre ting som naturlig hører til i hjemmet og som man tar med seg når man flytter fra en bolig til en annen. Typiske gjenstander som går under innbo er eksempelvis klær, møbler, inventar, pyntegjenstander, bruksgjenstander og sportsutstyr.

Finn pris på innboforsikring

Ved å få tilbud fra flere forsikringsselskap, kan du enkelt sammenligne vilkår, dekning og pris. Dermed er du et skritt nærmere å finne den beste blant dem!

Hvor mye skal innboet forsikres for?

Som hovedregel er det du selv som bestemmer forsikringssummen når du tegner en innboforsikring. Tenk derfor nøye gjennom hvor store verdier du har i hjemmet ditt, for det er på denne måten du vet at forsikringssummen du velger blir riktig. Det er viktig at du finner en dekning som passer ditt behov. Skulle du være usikker på hvor mye det du eier er verdt, kan du benytte deg av en innbokalkulator som du kan finne på nettsidene til ulike selskaper. Innbokalkulatoren hjelper deg å finne ut hvor mye du bør forsikre innboet ditt for. Det er viktig at du husker på alt du eier og har. Sett derfor opp en liste over alt innbo og verdier som du har, for det er fort gjort å glemme gjenstander som har høy verdi. Imidlertid, er det ikke alltid noen av de dyrere gjenstandene er dekket av innboforsikringen, eller kanskje bare opp til en viss sum, sjekk derfor med selskapet ditt. Det kan godt være du bør tegne særskilt forsikring på enkelte gjenstander. Noen eksempler på dyre gjenstander som du kanskje har: – Sykkel – Ski og skisko – Bunad (med sølv) – Smykker – Dyre klær – PC/brunevarer – Golfutstyr – Dykkerutstyr Du har også mulighet til å velge en innboforsikring som dekker flere tilfeller enn en standard innboforsikring, og denne forsikringen kalles ofte for «super» innboforsikring. Denne type «super» innboforsikring kan være aktuell for deg som ønsker ekstra forsikring av innbo og løsøre i bil, båt og campingvogn.

Hvorfor skal man ha en innboforsikring?

Du kan aldri vite når et uhell kan inntreffe og har du ikke en innboforsikring på det tidspunktet uhellet inntreffer, vil det kunne føre til store økonomiske konsekvenser. Du bør beskytte deg og velge å ha en innboforsikring uavhengig av hva du har av innbo. Hvilken forsikringssum du bør forsikre deg for, er forskjellig fra person til person. En innboforsikring er noe alle boligeiere eller personer som leier bolig bør ha. Innboforsikringen dekker økonomisk tap som er forårsaket av tilfeldige og uforutsette hendelser og den skaper derfor en økonomisk trygghet for deg. Har du en innboforsikring, vil denne dekke skade på innbo og løsøre ved brann, tyveri, vann- og naturskade. Rettshjelp inngår også i innboforsikringen, så du er derfor dekket med utgifter til advokat og lignende om du skulle bli en part av en tvist som privatperson, etter gjeldende rett.

Innboforsikring

Har du flyttet hjemmefra og er borteboende student, kan du fortsatt være dekket av foreldrene dine sin innboforsikring. Du er dekket av deres innboforsikring dersom du fortsatt har samme folkeregistrerte adresse som foreldrene dine. Har foreldrene dine innboforsikring, er du også forsikret så lenge du bor hjemme eller er i militæret og ikke har meldt adresseendring i folkeregisteret. Husk likevel at reglene varierer fra selskap til selskap, så les nøye gjennom vilkårene.

 
 

Kontakt

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon? Kontakt oss på kontakt@billiginnboforsikring.no

Trenger du forsikring av mobilen?

Alle ha vel en mobiltelefon i dag vi er helt avhengig av. Flere stiller seg derfor spørsmålet om det er nødvendig å forsikre mobilen. Her bør du sjekke hvilke forsikringer du har i dag, for mange forsikringer dekker mobilen indirekte. En mobil koster alt...

les mer

Innboforsikring for unge

I det du melder flytting i folkeregisteret vil du ikke lenger være dekket av innboforsikringen til dine foreldre. Det betyr at du må tegne din egen forsikring slik at dine eiendeler er dekket. Flytte hjemmefra Som ung eller som student får du som regel en...

les mer