Innboforsikring for unge

I det du melder flytting i folkeregisteret vil du ikke lenger være dekket av innboforsikringen til dine foreldre. Det betyr at du må tegne din egen forsikring slik at dine eiendeler er dekket. Flytte hjemmefra Som ung eller som student får du som regel en veldig god...